ondersteuning na overlijden

Overlijden

Is een naaste van u overleden? Dan moet u dat melden bij de gemeente waar de persoon is overleden.

Verder moet u ook in deze periode veel financiële en juridische beslissingen nemen. U zult dit in beginsel zelf moeten regelen. Echter vaak is dit voor u zeer belastend in deze periode en is het prettig dit werk uit handen te kunnen geven.

Als belastingadviseurs zijn wij ook goed toegerust op het gebied van financiële en juridische ondersteuning na het overlijden. Zo kan Memoriaal voor u en met u contacten leggen met de notaris, de bank en/of belastingdienst voor de afwikkeling van de boedel.

Bovendien kunnen wij de overlijdensaangifte inkomstenbelasting en de aangifte erfbelasting (voorheen succesierechten) voor u opstellen ten behoeve van de overheid. Memoriaal heeft veel ervaring op het gebied van de administratieve dienstverlening bij overlijden.

Wij zijn u dan ook graag behulpzaam in deze moeilijke tijd.